Teach our childeren how  to be their own person

Laten we eerlijk zijn, in the end is belangrijkste opvoedingstaak in parenthood het zelfstandig maken van jouw kind. Uiteraard willen allemaal dat onze kinderen succesvol en/of gelukkig zijn in het leven.
Helaas is geluk een momentopname: je hoeft alleen tijdens jouw geluksmoment een teen te stoten en weg is het geluk.
Met andere woorden; er zullen altijd situaties zijn die niet als  geluksmomenten worden ervaren.

Ook kinderen hebben momenten waarop zij zich niet gelukkig voelen en uiten dit door hun gedrag: zich terugtrekken, heel vaak, snel en lang boos, verdrietig, bang blijven.
Of ze worden juist heel druk, brutaal, plassen weer in bed, komen tot niets of hebben geen contacten met leeftijdsgenoten.

Soorten problemen

Achter dit gedrag kunnen er verschillende problemen zijn, denk maar aan problemen rondom:

  • eten, slapen, leren of zindelijkheid
  • sociale vaardigheden, angsten, pesten, laag zelfbeeld, seksualiteit
  • verlies- en rouwverwerking, scheidingen, omgaan met veranderingen
  • opstandig gedrag, woedeaanvallen, moeite hebben met concentreren, huilbuien
  • regelmatige buikpijn, hoofdpijn, nagelbijten, haarplukken, eczeem
  • gezinsomstandigheden; omgaan met (stief)broertjes en zusjes, hechtingsproblemen

 

De behandeling

Elk kind is uniek en dus is de behandeling altijd gericht op het individuele, unieke kind, met dit probleem, in deze situatie, in dit gezin.
Tijdens de behandeling (her)ontdekt het kind wat zijn of haar kwaliteiten en vaardigheden zijn.
Ook krijgt het kind meer inzicht in wie hij/ zij is; welke gedachten, gevoelens en gedragingen horen bij mij?
Om vervolgens zelf in staat te kunnen zijn om keuzes te maken hoe met het probleem om te willen gaan.

Vooral de ouders en het netwerk rondom het kind leveren een belangrijke bijdrage aan de behandeling. Daarom wordt je als ouder nauw bij dit proces betrokken zodat jij jouw kind kan ondersteunen tijdens dit proces.

Deze behandeling hoort bij het pakket:

  • Kind & WeVe

Soms zijn er ook ouders die er voor kiezen om gecoacht te worden hoe zij zelf met het gedrag van hun kind om kunnen gaan. Zij kiezen dan voor het pakket:

  • Ouder & WeVe

Het verschil tussen deze 2 pakketten is dat bij de laatste alleen de ouders bij mijn in begeleiding zijn, zonder de kinderen. 

Meer info: info@mijngroteik.nl