Ervaringen uit de praktijk

Een paar jaar geleden was er bij ons ingebroken. Gelukkig was niemand tuis. Mijn jongste zoon heeft er trauma opgelopen waardoor hij jarenlang niet alleen kon slapen. Door aanraden van mijn vriendin was ik bij Meriam terecht gekomen.
Je komt daar binnen en je voelt je gelijk tuis.
Warm, knus en gezelig.
De spanning was gelijk minder geworden.
Zij is deskundig en professioneel. Ik had niet verwacht dat mijn zoon de sessies zou afmaken. Hij slaapt nu alleen in zijn eigen kamer, en blijft zelfs alleen tuis als het donker is.
Meriam superrr bedankt!! Je bent een schat. Je krijgt 5 sterren van mij xxx Souad

 

Juni 2017
Vorig schooljaar rond deze tijd benaderde Meriam Seedorf mij als intern begeleider van de Dr. Schaepmanschool te Ridderkerk. Meriam was al lange tijd een bekend gezicht als integratieve kindertherapeut voor onze twee andere twee locaties in Barendrecht. Vanuit haar missie om kinderen met meer veerkracht en weerbaarheid de wereld tegemoet te laten treden, waarin zij momenten van geluk ervaren bood zij aan om vrijblijvend twee workshops te geven aan ouders. 

In november heeft zij de workshop over opvoeden met deugden gegeven. Deze workshop gaf Meriam met humor en praktische voorbeelden. Vanwege haar laagdrempelige manier van presenteren voelden ouders zich zichtbaar vrij genoeg om eigen voorbeelden te geven en vragen te stellen waardoor er een fijne manier van interactie ontstond.

In april was de tweede workshop over het kind en seksualiteit. Seksualiteit, is iets wat wij vaak met z’n allen zoveel mogelijk proberen te vermijden om over te praten, laat staan het met kinderen te bespreken of ze nu jong of oud zijn. Toch willen we dat kinderen hier op een adequate manier mee omgaan en hier weerbaar in zijn. Vanuit deze vragen is de workshop opgezet met opnieuw de mogelijkheid tot een laagdrempelige interactie.

Op dit moment liet Meriam weten een nieuwe cursus ontwikkeld te hebben voor kinderen van gescheiden ouders. Dit geeft aan dat Meriam zich continu blijft ontwikkelen op zoek naar de behoefte van kinderen in gezinnen.

Met een stralende lach en veel enthousiasme oefent zij haar vak uit.
M.van der Velden, interne begeleidster Dr. Schaepmanschool Ridderkerk

 

Meriam is een kanjer! (Monique, 42 jaar)

Wij hebben Meriam leren kennen als een heel open, eerlijke, inspirerende en warme persoonlijkheid. Zij is de enige zorgverlener, die we kennen, die écht zonder oordeel is. Je merkt, dat zij haar werk vanuit een roeping doet. Ze levert maatwerk, doordat ze goed naar de situatie kijkt en naar je luistert. Ze past haar adviezen aan op jou, jouw levenswijze en jouw wensen. Ze confronteert je liefdevol met dingen die anders kunnen. Ze laat je zelf op ideeën komen, maar doet ook voorstellen die je kunt toepassen. Ze vertelt je ook eerlijk, wat jou bijzonder maakt en waar ze bewondering voor heeft. Zo versterk je je positieve kanten en verbeter je je zwaktes. De sessies bij haar hebben ons zowel als gezin als als individu sterker gemaakt.
Na een hele vervelende periode met veel negatieve ervaringen in meerdere ziekenhuizen kwamen wij bij Meriam terecht. Ons zoontje en wij hadden een flinke deuk opgelopen. Ons vertrouwen in de zorg was heel erg beschadigd en tot beneden het nulpunt gedaald. De zorgverlening had er tot die tijd alles aan gedaan om ons aan onszelf, ons ouderschap en de psychische gezondheid van ons zoontje te laten twijfelen. De hele wereld leek op dat moment tegen ons gezin. De medische wereld had geprobeerd ons kapot te maken. En dat was ze bijna gelukt.
Wij hadden Meriam 1 keer eerder ontmoet bij Mamacafé. De workshop die ze daar gaf, gaf ons veel vertrouwen in haar benadering. Na afloop had ik een fijn gesprek met haar. We besloten om haar te vragen of ze iets voor ons kon betekenen. Dat kon ze. En hoe!
De intake was al heel verhelderend voor ons. Meriam inventariseerde de problemen en ging meteen de diepte in. Ze luisterde naar ons, legde de vinger op zere plekken en liet ons zelf met inzichten komen. Zij was hierin zonder oordeel. Alleen de intake gaf ons al zoveel rust in ons hoofd en bevestiging in ons gevoel, dat wij heel relaxed op vakantie gingen. Tijdens onze vakantie vertelde onze kleine vent voor het eerst, dat hij bang was dat wij hem in het ziekenhuis alleen zouden laten. Dat was fijn, omdat we hem konden geruststellen, dat dat echt nooit zou gebeuren. Er kwam wat rust in hem.
Na de vakantie deed Meriam bij ons thuis een observatie. Na alle negatieve ervaringen van eerdere observaties vonden wij dit heel erg spannend. Maar Meriam was heel open en eerlijk. Zij zag geen aanwijzingen voor een psychische aandoening. Ze complimenteerde ons over de omgang met ons zoontje. En ze vertelde, welke valkuilen er in onze situatie konden zijn en hoe we die konden voorkomen.  
Na nog 3 sessies kon Meriam niets meer voor ons betekenen. In de laatste sessie adviseerde ze ons om een soort “Mission Statement” over onze opvoedstijl op te stellen. Dat zou ons dan kunnen helpen in het contact met zorgverleners. Dit blijkt een heel krachtig advies te zijn. Het geeft vooral onszelf veel steun om te weten, waar we voor staan. Maar het helpt ook in de communicatie met zorgverleners.
Ons vertrouwen in onszelf en ons gezin was na de laatste sessie weer bijna helemaal hersteld. Ons zoontje bloeide weer op, ondanks de aanhoudende lichamelijke problemen. En wij konden de wereld weer aan. Enkele weken later vertelde ons zoontje ons in detail over een traumatische gebeurtenis, die ruim een jaar daarvoor in het ziekenhuis had plaatsgevonden. Wij waren daar niet bij geweest. Wij waren door de artsen gedwongen om hem alleen “veilig” bij een verpleegkundige achter te laten, zodat zij met ons konden praten. Hij heeft hierdoor een jaar lang nauwelijks gepraat. Dankzij Meriam heeft ons zoontje zich uiteindelijk veilig genoeg gevoeld om het ons toch te vertellen. En dat terwijl ze in het ziekenhuis gezegd hadden, dat hij er niets over mocht zeggen. We zijn nu 2 jaar na de betreffende gebeurtenis en nog steeds heeft hij hevige verlatingsangst. Maar langzaam maar zeker gaat het beter en onderneemt hij weer dingen alleen. Een gerichte traumabehandeling was uiteindelijk niet nodig, omdat hij het zelf goed verwerkt.

 

“Na zelf onderzoek te hebben gedaan naar enige vorm van therapie voor hem kwam ik uit op de internetsite bij Integratieve kindertherapeut Meriam van “Mijn Grote Ik”. 
De naam van de praktijk sprak mij erg aan, inderdaad ook kinderen hebben een “Ik” en in hun ontwikkeling is dat voor de een, een Grote Ik en voor de ander een Kleine Ik, en ik dacht toen maar die kleine Ik kan ook worden ontwikkelt naar een Grote Ik.

Na een eerste afspraak (intakegesprek) te hebben gemaakt met Meriam is mijn zoon K. gestart met de behandelingen.
In de eerste instantie had K.  zo iets van ”mama waarom moet ik daar naartoe ? Wat gaat er dan gebeuren ? 
Ik heb hem spelenderwijs geïnformeerd over de behandelingen en dat Meriam samen met hem wilde kijken wat er zoal in hem omgaat op school en thuis. 

Na de eerste behandeling/sessie legde K. spontaan aan mij uit wat hij zoal had gedaan en dat het wel leuk was.
Iedere week op donderdag wist hij dat ik hem van school ophaalde hij naar Meriam ging. Dit heeft hij altijd als leuk en leerrijk ervaren. Hij vertelde spontaan over de DJ- tafel welke hij had gemaakt met daarin diverse  emoties benoemt en dat hij zichzelf in het groot had getekend en alle emoties van hem mocht opschrijven. Ook het kleuren en tekenen vond hij geweldig omdat hij graag met zijn handen bezig was. Ook de gesprekken met Meriam  vond hij fijn, en het was voor hem vertrouwt.
Hij vertelde mij ook dat Meriam hem vertelde en adviseerde op welke manier hij kon omgaan met zijn ”boze” emoties, voor als hij boosheid voelde opkomen. Hij kreeg tools om na te denken waarom hij boos werd, hij kon rustig tellen zodat hij rustig werd, hij kon ook naar iemand anders toelopen, aangeven wat er gebeurt en wat de aanleiding was. 

Als moeder heb ik zelf de gesprekken (intake/tussenevaluatie en eindgesprek) met Meriam als positief ervaren. Maar ook haar observatie van K. op school. Positief in de zin dat Meriam mij kon aangegeven hoe zij K.  heeft geobserveerd tijdens de sessies en op school. Diverse factoren maakte inderdaad dat K. meer tijd, aandacht en intensievere aanpak nodig had op school.
Uiteindelijk heeft zij een diagnose/advies heeft kunnen opstellen en tools aangeboden waar ik als ouder maar ook de school hem verder in kan ondersteunen. Voor mij was dat met name het in gesprek blijven met hem, hem aangegeven dat hij best boos mag zijn, maar wel kon nadenken of zijn boosheid nodig was of hij er anders mee kon omgaan. Maar ook hem blijven vragen wat hem dan zo boos maakt, wat is de aanleiding/prikkel geweest ?
Ook werd voor mij na zijn behandelingstraject bevestigd dat zijn gedragsproblemen op school niet op zichzelf stond, maar diverse factoren de mogelijke oorzaak kon zijn van zijn boze buien. In de gesprekken met school heb ik dit als ouder dan ook  duidelijk gemaakt. Ook in het gesprek met de coördinator van WSNS en ook uit hun onderzoek bleek dat er meerdere factoren bij K.  aanwezig waren waardoor hij het negatieve gedrag vertoonde, dat op school duidelijk naar boven kwam.
Als ouder heb ik er dan ook voor gekozen om mijn zoon op speciaal basisonderwijs te plaatsten in overleg met WSNS.
De boze buien zijn heel erg verminderd op zijn huidige school, hij heeft de nodige aandacht, tijd en ruimte om zich te ontwikkelen op zijn manier en tempo. En het in gesprek blijven met K.  blijft standaard, voor mij als moeder dagelijks bestaan. 

K. zijn “Kleine Ik” is zich de afgelopen jaar verder gaan ontwikkelen naar een “Grote Ik”…… 

Meriam, bedankt voor jou positieve bijdrage aan en voor K., maar ook voor mij als moeder.
Moeder K.

 

“ Onze dochter is via verwijzing van onze huisarts terecht gekomen bij Meriam i.v.m. angst en dan m.n. de angst en het onveilige gevoel dat zij heeft binnenshuis vanwege een serie inbraken. Meriam is met haar aan de slag gegaan en in een aantal sessies heeft onze dochter het gevoel van veiligheid terug gekregen door een veiligheidsplan op te stellen en vooral te kijken; Wat kan IK doen om hiermee om te gaan. Het fijne hieraan is dat zij vanuit haar eigen kracht de oplossingen kan vinden en dat dit haar is aangeleerd. Onze dochter zelf heeft de sessies als heel erg leuk ervaren, m.n. omdat er altijd begonnen of geëindigd wordt met een spelletje en dit haar het gevoel gaf dat ze niet werd “behandeld” voor haar angst maar dat dit op een speelse wijze is toch is gebeurd. Als ouders is onze ervaring dat er een begin en eind gesprek is en zo nodig tussendoor, maar dat de focus vooral ligt op het kind. In een van de gesprekken die wij als ouders hebben gehad is ook onze manier van opvoeden aan de orde gekomen en ook dit was zeer verhelderend en de adviezen konden we ter harte nemen in de omgang van ons als ouder met de angst van onze dochter. Al met al kan ik Meriam zeer aanbevelen, sleutelwoorden/zinnen voor ons zijn: Speels, aandacht voor eigenwaarde van het kind, laagdrempelig.”

Ouders Sam

 

Wij zijn bij Meriam gekomen, omdat onze zoon van 8 moeite had met omgaan van drukke stress momenten en moeite had met veranderingen. We zijn bij de Huisarts geweest en kregen een doorverwijzing voor een psycholoog, maar door googlen kwamen we Mijn Grote Ik tegen.
Dit leek meer bij ons te passen. Na het eerste gesprek met alleen de ouders ging onze zoon aan de slag. Vooral veel spelletjes samen met Meriam gedaan. Voor ons soms niet echt tastbaar, wat er precies gebeurde, maar al snel merkten we gedragsverandering. Er kwam meer rust en de boze buien werden minder extreem. Ook wij probeerden een andere aanpak. Tijdens het eindgesprek bleek hoe goed het gaat met onze zoon en hoe belangrijk onze manier van aanpak is. Het is erg fijn dat hij bij Mijn Grote Ik is geweest. Nog steeds hebben we het er wel eens over.

Ouders Kaj

 

“ Als gevolg van de scheiding stond Florian wat onzeker in zijn nog jonge leven. Hij was snel boos en niets leek meer goed genoeg voor hem te zijn. De gesprekken met Meriam hebben hem snel weer op het goede spoor gezet. Florian voelde zich al snel veilig en erg op zijn gemak bij Meriam. Haar aanpak bleek bovendien zeer effectief. Reeds na drie gesprekken veranderde Florian in een jongetje met veel meer zelfvertrouwen en geduld. Bovendien stelde hij zich veel positiever en bewuster op naar zijn moeder, naar mij en naar zijn vriendjes.

Ik heb ook baat gehad bij de gesprekken die ik daarna zelf met Meriam heb gevoerd. Door haar manier van luisteren en vraagstelling ben ik anders over mezelf gaan nadenken. Ze heeft me vooral bewust gemaakt niet voor een ander te denken en in te vullen. Bij het maken van keuzes is het gevolg van het één behouden dat je het andere laat gaan. Dat geldt ook voor mij en Meriam heeft mij in dat uitdagende leerproces geïnspireerd ”.

Vader Florian