The Parenthood Family

Brusjes…Can’t live with them, can’t live without them

Broers en zussen heb je niet voor het uitkiezen. Ze zijn er wanneer jij er net bent of komen zonder dat jij er controle over hebt.

De band tussen brusjes (term dat gebruikt wordt voor broertjes en zusjes in de hulpverlening) kenmerkt zich vooral doordat het alle levensfase beslaat en het schijnt de langst durende band te zijn.

De relatie tussen brusjes hangt in sterke mate af van de mate waarin de ouders hen de kans hebben gegeven om daadwerkelijk brusjes te zijn, zonder hen bewust of onbewust mee te slepen in hun eigen huwelijksproblemen, onderliggende problemen met 1 of meer kinderen of overige gezinsproblemen.

Aan ouders de taak dus om ervoor te waken dat zij de andere kinderen niet betrekken bij de eventuele ruzies met 1 kind. Maar er zijn nog meer  redenen waarom brusjes onderling soms geen goede relatie met elkaar hebben tijdens het opgroeien:

  1. De behoefte van kinderen in verschillende leeftijden veranderen. En die verandering sluit vaak niet op elkaars behoefte aan. Bijvoorbeeld: een tiener die meer privacy wil, alleen met vrienden wilt zijn en minder zorg wil dragen voor zijn broertje. Terwijl het broertje nu juist meer behoefte heeft aan contact met zijn broer.
  2. Temperamenten…oeee that’s a big one! Kinderen binnen 1 gezin kunnen van dag en nacht van elkaar verschillen; de een is wat sneller geïrriteerd dan de ander die minder snel zijn grenzen aangeeft.
  3. Speciale aandacht. Er zijn kinderen die opgroeien met een brusje dat een beperking. ziekte of stoornis heeft waardoor er veel tijd en aandacht naar dit brusje gaat. Sommige kinderen gaan dan juist zelf de aandacht zoeken, om ook nog gezien te worden.
  4. De relatie met de ouders. Op sommige momenten kan een ouder het gevoel hebben dat het niet klikt met een kind. Het kan zijn omdat zij teveel op elkaar lijken of juist elkaars tegenpolen zijn. Wat dus voor ruzies kan zorgen. Soms zijn er dan brusjes die juist het gewenste gedrag wel laten zien. Het gevaar voor ouders daarin is dat door dit te veel te prijzen of er in mee te gaan, jij ervoor zorgt dat het ander kind zich achtergesteld voelt en dit gaat afreageren op het brusje. Of dat het brusje voor jou gaat zorgen als een andere ouder, parentificatie genoemd of zich juist heel sociaal wenselijk gaat gedragen. Uiteindelijk raken het kind en het brusje elkaar kwijt.
  5. Rolmodellen: waar het natuurlijk ook op neerkomt is welk voorbeeld jullie als ouders geven wanneer het gaat om het bijleggen of oplossen van ruzies.

Wat het ook mag zijn, weet dat het geen verplichting is om een goede relatie met een brusje te hebben. Met de ene persoon klikt het nou eenmaal beter dan met een ander.

Hier alvast 3 belangrijke tips:

  1. er geen rivaliteit is. geef dus voldoende aandacht aan elk kind, 1 op 1
  2. wees duidelijk dat alles hetzelfde doen met elk kind niet kan omdat ze nou eenmaal anders zijn en dus andere behoeften en wensen hebben.
  3. je duidelijk maakt dat jij genoeg liefde hebt voor allemaal

Wil je meer weten? neem dan contact op: info@mijngroteik.nl